Bugetul general al UAT pe anul 2012-rectificare 12.03.2012