Legislatie

Legislație Legislația privind organizarea și funcționarea  :

1.    Constituția României format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
2.    Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
3.    Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
4.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
5.    OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
6.    Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare

Acte normative cu impact asupra activității ,
1.    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
2.    Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia  publica , republicata
3.    OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor format PDF și link către http://legislatie.just.ro