VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE la data de 31.12.2016