Bugetul local pe anul 2020 rectificat prin H.C.L. nr. 39 din 21.12.2020