Bugetul local pe anul 2022 rectificat prin HCL nr. 48 din 29.07.2022